Membership Rules

1. Taraflar

İşbu üyelik sözleşmesi; şirket merkezi Yavuz Selim Mahallesi 5. Sümer Sokak No:26/5 YILDIRIM / BURSA adresinde mukim Onlineavm Bilgisayar Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi. ("Onlineavm" olarak anılacaktır) ile hakları Onlineavm Bilgisayar Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi. Onlineavm Bilgisayar Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait olan veya kullanım hakları Onlineavm Bilgisayar Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi. .tarafından belirlenen, üçüncü kişilerin erişimine sunulan web sitesi/mobil web sitesi/mobil uygulama ("Site" olarak anılacaktır) üyesi ("Üye" olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu; aşağıda tanımı verilen Site'nin kullanım ve üyelik şart ve kurallarının ve tarafların sorumluluklarının belirlenmesidir.

3. Tanımlar

İşbu üyelik sözleşmesinde belirtilen ve büyük baş harfle kullanılan terimler aşağıdaki anlamları ifade edecektir:

Onlineavm: Onlineavm Bilgisayar Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi. şirketi'ni,

Hesabım Sayfası: üye'nin Site'de üyelik kapsamında vermiş olduğu kişisel bilgilerini görebileceği ve güncelleyebileceği, Site aracılığıyla vermiş olduğu sipariş bilgilerini görebileceği, takip edebileceği ve değişiklik yapabileceği, Hizmet'ten yararlanabileceği, ilgili üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen üye'ye özel sayfayı, 

Hizmet: İçerik ve diğer ürün ve uygulamaların Site'de sunulması, bunlara yönelik üye'den gelen taleplerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Onlineavm tarafından yapılan/yapılacak eylem ve işlemleri,

İçerik: Onlineavm veya Onlineavm'in  hizmet sağlayıcıları tarafından belirlenerek Site'ye yüklenen ve üçüncü kişilerin erişimine sunulan her türlü ürün, bilgi, metin, resim, tasarım, marka, ikon, görsel veya işitsel vb. imgeler, video klip, logo, knowhow, tasarım, katalog, dosya, arayüz, liste, data, kodlar, slogan ve diğer işaret, sayfa düzeni, vb. her türlü unsuru,

Mobil Uygulama: Onlineavm veya Onlineavm'in hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan, App Store ve Google Play Store gibi mobil uygulama marketlerinden indirilebilen, Site'de yer alan İçerik ve Hizmetler'den yararlanma imkanı veren, hakları Onlineavm'e ait mobil uygulamayı,

Satıcı: Onlineavm'in izni ile Site'ye üye olan ve oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi,

Site: Hakları Onlineavm'e ait olan veya hakları Onlineavm Bilgisayar Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited şirketi. tarafından belirlenen ve üçüncü kişilerin erişimine sunulan İçerik'in yer aldığı/alacağı web sitesini/mobil web sitesini/mobil uygulamasını,

Sözleşme: İşbu üyelik sözleşmesini,

üye: Onlineavm tarafından talep edilen bilgileri sağlamak ve Sözleşme'yi okuyarak ve kabul ederek "Üye Ol" butonuna basmak suretiyle Site'ye üye olan, kendi belirleyeceği kullanıcı adı ve şifre ile Site'ye giriş yapabilen, Site'yi kullanabilen ve İçerik ve Hizmetler'den yararlanan, işbu Sözleşme'nin tarafı olan kişi/kişileri ifade etmektedir.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Üye; Site'yi ilgili her türlü yasal mevzuata, ahlak kurallarına ve Site'de belirtilen tüm politika ve metinlerde yazılı şartlara, Site'nin amacına uygun kullanacaktır. 

4.2. Üye, Site'ye vermiş olduğu ve Hesabım bölümünden güncellediği kişisel bilgilerin doğru, güncel ve kendisine ait olduğunu; aksi takdirde her türlü idari, hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu kabul eder. Üye, başta kullanıcı adı ve şifre bilgisi olmak üzere kişisel bilgilerinin güvenliği ve gizliliğinden münhasıran sorumludur. 

4.3. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması halinde, ilgili üyelik hesabı kullanılarak bir Hizmet için Onlineavm'e ödeme yapan en son kişinin, üyelik hesabının sahibi olduğu kabul edilecektir.

4.4. Üyelik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Üye'nin bu hususta yanıltıcı bilgi vermesi halinde hukuki, cezai, idari ve mali tüm sorumluluk üye'ye ait olacaktır. Ayrıca üyeliği daha önce herhangi bir sebeple sona erdirilmiş yahut askıya alınmış veya Site'ye ulaşması tamamen engellenmiş kimseler Site'ye üye olamaz.

4.5. Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri vasıtasıyla üye olabilir. Üyelik veya sonraki işlemlerin yetkisiz olarak yapılması halinde, yetkisiz işlemi yapan kişi, yapmış olduğu işlemlerden şahsen sorumludur. Bu durumun herhangi bir zarara yol açması durumunda, anılan zarardan münhasıran yetkisiz işlem yapan kimse sorumlu olacaktır. 

4.6. Site'nin veya herhangi bir İçerik'in hukuka aykırı veya Sözleşme'yi ihlal eden bir amaç için kullanılması yasaktır.

4.7. Onlineavm; Site adresini, markasını, sloganını, Site'nin İçerik'ini ve Hizmet'i dilediği zaman değiştirme, güncelleme, sona erdirme kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engelleme hakkına sahiptir. Onlineavm, değişiklik veya güncelleme gerçekleştirmesi halinde üye bilgilerini taşıma hakkına da sahiptir.

4.8. Onlineavm, İçerik'i doğru ve güncel tutmaktadır. Ancak Onlineavm'in sunmuş olduğu İçerik ile güncel durum arasında farklılık bulunması durumunda, Onlineavm'in sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.9. Onlineavm, işbu Sözleşme'de her zaman tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler, güncel sözleşmenin sitede yayımlanması ile yürürlük kazanır. 

4.10. üye, değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirir ve değişikliğe rağmen Site'ye devam eden erişimi ile değiştirilmiş sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

4.11. üye, Site'ye üye olarak ve/veya Hizmet'ten faydalanarak kişisel verilere ilişkin, ilgili aydınlatma ve açık rıza metinlerinde ve Gizlilik Politikası'nda belirtildiği şekilde ve kapsamda, kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt içine ve yurtdışına aktarılmasına açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. 

4.12. İçerik'e ilişkin her türlü yasal mevzuattan kaynaklı haklar münhasıran Onlineavm'e aittir veya lisanslı kullanımdır. 

4.13. Üye, Site'nin veya İçerik'in tamamı ya da bir bölümünü kopyalayamaz, değiştiremez, başka bir sitede teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez veya revize ederek, ekleme yaparak ya da bir kısmını değiştirerek farklı bir biçimde kullanamaz veya benzeri bir faaliyet yapamaz. Aksi şekilde davranan üye doğacak her türlü zarardan münhasıran sorumlu olacaktır.

4.14. Üye, İçerik'i hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve üçüncü kişiye zarar verecek şekilde ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullanmayacağını ve kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul eder. 

4.15. Üye, Site yahut İçerik'e ilişkin kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz; 4.12. maddede belirtilen faaliyetleri gerçekleştiremez.

4.16. Site'de Onlineavm'in kendi kontrolünde olmayan ve üçüncü kişilerin sahip olduğu/işlettiği başka web siteleri ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Link verilmesi, Onlineavm'in link verilen web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklediği yahut herhangi bir garanti beyanı anlamına gelmemekte olup linkin içerdiği bilgilere yönelik bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Onlineavm'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve doğabilecek zararlar, üye'nin münhasır sorumluluğundadır. 

4.17. Site'ye erişim, Site'nin ve İçerik'in veya diğer şekillerde sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı veya diğer davranışlar sebebiyle maruz kalınabilecek virüsler, kötü amaçlı yazılımlar, algoritmalar, trojanlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü benzer program ve yazılımdan kaynaklı olarak kullanıcıların, üye'nin veya diğer üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan Onlineavm'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, bu zararlar sebebiyle Onlineavm'den herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder.

4.18. Üye, Site'de gerçekleştirdiği işlemleri, Site'ye, Hizmet'e ve İçerik'e teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde Site ile İçerik'in amacına uygun yürütmekle yükümlüdür.

4.19. Üye, Site'nin veya İçerik'in tamamına veya bir kısmına veya Site ile bağlantılı sistem veya ağlara, Onlineavm veya hizmet sağlayıcılarının sunucularına, Site üzerinde sunulan herhangi bir servise; erişmek, elde etmek, kopyalamak, izlemek, sorgulamak, çoğaltmak veya atlamak, veya Site üzerinden verilmeyen herhangi bir yolla bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye çalışmak amacıyla bir otomatik cihaz, program, algoritma, metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel proses, gereç kullanmayacaktır. 

4.20. Üye, Site'nin veya Site'ye bağlı sistem veya ağ altyapısının savunmasızlığını incelememeyi, denememeyi, yük getirmemeyi, taramamayı, test etmemeyi, güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal etmemeyi, Site'nin veya Site üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin usulüne uygun çalışmasını engellememeyi kabul eder. Üye, Site'nin herhangi bir kullanıcısına ait bilgileri takip etmez ve güvenli kullanımını engellemez, Site'nin veya Site'ye bağlı herhangi bir sistemin herhangi bir kısmı veya özelliğine hackleme, parola çözme veya diğer yasadışı veya yetkisiz araçlar yoluyla yetkisiz erişim sağlama girişiminde bulunmaz.

4.21. Onlineavm, Site'de yer alan herhangi bir hizmetin/ürünün satıcısı olmaması halinde, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca aracı hizmet sağlayıcı sıfatına sahip olacaktır.

4.22. Üye, Site'de Onlineavm dışında herhangi bir Satıcı'dan yapacağı alımlardaki mesafeli satış sözleşmelerinde üye'nin alıcı taraf ve Satıcı'nın satıcı taraf, olduğunu kabul eder. Onlineavm söz konusu sözleşme ilişkisinde taraf değildir; bu sebeple üye'ye karşı sadece Satıcı ilgili mevzuat kapsamında münhasıran sorumludur.

4.23. Onlineavm, aracı hizmet sağlayıcı sıfatına sahip olması ve Satıcı ile imzalamış olduğu sözleşmedeki yer alan düzenlemeler uyarınca; üye'nin Satıcı'dan satın alacağı hizmet/ürünlere ilişkin, Satıcı adına hizmet/ürün bedelini tahsilat yetkisine sahiptir. 

4.24. Onlineavm sözleşme serbestisi uyarınca, her başvuranın üyelik talebini kabulle yükümlü değildir. Onlineavm, üyelik talebinin kabul edilmemesi durumunda hiçbir gerekçe göstermek zorunda değildir.

5. Sözleşmenin Feshi

5.1. Üye; Sözleşme'de yer alan herhangi bir yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda, işbu Sözleşme'nin Onlineavm tarafından tek taraflı olarak derhal, tazminatsız şekilde feshedilebileceğini; Site'ye erişiminin engellenebileceğini ve üyeliğinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü tedbirin Onlineavm tarafından tek taraflı olarak ve üye'ye herhangi bir bildirim yapılmasına gerek olmaksızın alınabileceğini ve aleyhinde yasal işlem başlatmak için başvurularda bulunabileceğini; hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Onlineavm'in ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari, mali veya cezai yaptırım, dava yahut benzeri bir talep ile karşı karşıya kalması halinde münhasıran sorumlu olacağını ve maddi-manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ve/veya Onlineavm'in üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı tüm bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini, bu durumda Onlineavm'in her türlü masraf, zarar ve bedeli üye'ye rücu hakkı bulunduğunu kabul eder.

5.2. Üye, istediği zaman Site'de belirtilen iletişim kanallarından Onlineavm'e yapacağı yazılı bildirim veya Site'deki ilgili yerden yapacağı işlem ile, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğini sona erdirebilir.

5.3. Sözleşme, üye'nin üyeliğini iptal etmesi veya Onlineavm tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

6. Muhtelif Hükümler

6.1. Üye, Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Onlineavm'in resmi defter ve ticari kayıtları ile Onlineavm'in veya Onlineavm'in hizmet sağlayıcılarının/alt hizmet sağlayıcılarının veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, log kayıtlarının, elektronik bilgilerin, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Onlineavm'in bir kusuru olmaksızın oluşan ve Sözleşmeyi imzalama anında öngörülemeyen ve önlenemeyen salgın hastalıklar, kötü hava koşulları, deprem, grev ve lokavtlar, savaş, ambargo, ayaklanma, isyan, doğal afetler, devlet organlarının kararları, doğrudan etki ettikleri edimlerin ifasını imkansız hale getirmeleri halinde mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebep süresince, Onlineavm yukarıda belirtilen durumlar nedeniyle etkilenmiş edimleriyle ilgili sorumlulukları askıya alabilir ve Onlineavm ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum Sözleşme'nin bir ihlali olarak kabul edilemez. Böyle bir durumda üye'ye ayrıca bir bildirim yapılmasına gerek yoktur.

6.2. Sözleşme münhasıran BURSA kanunlarına tabi olacaktır. İşbu üyelik Sözleşmesi'nden kaynaklanan veya işbu üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, BURSA Mahkemelerine münhasır yargı yetkisindedir.

6.3. Onlineavm, üye ile üye'nin Site'ye kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Üye'nin Onlineavm' e bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

6.4. Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

6.5. Üye, Onlineavm'in önceden yazılı onayını almaksızın işbu üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerinin tamamen veya kısmen temlik edemeyecektir.

6.6. Taraflardan birinin üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

6.7. Sözleşme ve Site'de yer alan tüm düzenlemeler, Onlineavm tarafından sunulan Hizmet ve İçerik'in hüküm ve koşullarını düzenlemektedir. Site'de yer alan tüm politika, sözleşme ve metinler işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, Sözleşme'nin ekini oluşturmaktadır.

6.8. Üye'nin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşme'de yer alan maddelerin tamamını kabul ve taahhüt ettiği anlamına gelir. Sözleşme, üye'nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Onlineavm 'in İletişim Bilgileri

Onlineavm Bilgisayar Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited şirketi
Firma Adres Bilgisi
Yavuz Selim Mahallesi 5, Sümer Sokak No:26/5 YILDIRIM / BURSA
 

 

 
Loading...