Privacy Policy

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA ONLINE ÜYELİK KAYDI AYDINLATMA METNİ

Onlineavm Bilgisayar Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketiolarak özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu bilinçle hareket ederek kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktayız. Bu çerçevede online üyelik kaydı aydınlatma metni aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca kimlik (ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi),iletişim (cep telefonu, e-posta adresi, adres),lokasyon bilgisi, işlem güvenliği (kullanıcı şifresi, IP adresi, log kayıtları),müşteri işlem bilgisi(sipariş, alışveriş, iptal/iade talep, favorilerim bilgisi, sepette yer alan ürün bilgisi),finans (ödeme bilgisi) ve pazarlama (indirim kodu bilgisi) kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Onlineavm Bilgisayar Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi. ("Onlineavm") olarak tarafımızca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz;

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: ilgili mevzuata uygun olarak online işlemlerde bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması
• Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: denetim faaliyetlerinde bulunulması, sahte aboneliklerin tespit edilmesi ve engellenmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi: online faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
• Firma/ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi: hizmet ve fırsatlar sağlanarak bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi: alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine hazırlık yapılması ve dava süreçlerinin tamamlanması, mahkemeler tarafından zorunlu olarak istenmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: talepleriniz veya işlemleriniz ile ilgili veya ihtiyaç halinde tarafınızla iletişim sağlanması
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi: iş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirdiğimiz iş faaliyetlerinin denetiminin sağlanması
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: ürün ve hizmet satış kapsamında yapılan alışverişlerin teslimatı ve lojistik süreçlerinin planlanması/yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi: ürün ve hizmet satışı sonrası soru ve şikayetlerin cevaplanması, taleplerin yerine getirilmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi: ürün ve hizmet sunumu kapsamında yapılacak satışlara ilişkin süreçlerin yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi: sunulan ürün ve hizmetler konusunda ilişkilerin yönetilmesi, taleplerin karşılanması ve geri dönüş sağlanması
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi: müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için aktivitelerin yürütülmesi
• Pazarlama Analiz çalışmalarının Yürütülmesi: web sitesi üzerinden yapılan tercihlerin, deneyimlerin, alışverişlerin analiz edilmesi, bu analizlere dayanarak pazarlama stratejilerinin oluşturulması (açık rıza verilmesi halinde)
• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi: işlenen kişisel veriler uyarınca reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi (açık rıza verilmesi halinde)
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi: online ortamlarda gerçekleştirilen sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, bu işlemlere dair kayıtların tutulması
• Talep ve Şikayetlerin Takibi: online işlemleriniz vasıtasıyla tarafınızca iletilen verilerinizin işlenmesi yoluyla yönetilmesi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi: işlenen kişisel veriler uyarınca ürün hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi: mevzuat gereği bilgilerin verilmesi, yasal mercilerden gelen taleplerin karşılaması amaçları kapsamında işlenmektedir.

Bu amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verileriniz aşağıdaki tablo uyarınca aktarılmaktadır:

Aktarılan Kişi

Yurt içi ve Yurt dışı Tedarikçiler

Aktarma Amacı

Online üyelik, sipariş ve satış süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, depolama, saklama, işleme ve arşiv faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, şüpheli abonelik ve satış süreçlerinin tespit edilmesi, oluşturulan kayıtlarla ilgili destek verilmesi, müşteri iletişim yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmet operasyon ve tedarikinin gerçekleştirilmesi, çerez işleme faaliyetlerinin ve kullanıcı deneyimlerinin oluşturulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi(açık rıza verilmesi halinde),ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hatalı tahsilatın iadesinin gerçekleştirilmesi, lokasyon paylaşıldığında en yakın mağazanın gösterilmesi

Aktarılan Kişi

Yurt içi ve Yurt dışı Tedarikçiler/ Perakende Grup Şirketleri

Aktarma Amacı

Reklam/promosyon/pazarlama faaliyetleri için ticari iletişim faaliyetlerinde bulunulması (açık rıza verilmesi halinde)

Aktarılan Kişi

Perakende Grup Şirketleri/ İş Ortakları

Aktarma Amacı

Siparişlerin ilgili perakende grup şirketleri ile paylaşılması ve ürün ve hizmet tedarikinin sağlanması, ortak projelerin yürütülmesi

Aktarılan Kişi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Aktarma Amacı

Mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hatalı tahsilatın iadesinin gerçekleştirilebilmesi

Aktarılan Kişi

Anlaşmalı Hukuk Firması

Aktarma Amacı

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ve davalara hazırlık yapılması, söz konusu süreçlerin tamamlanması

Kişisel Verileriniz; online olarak yapmış olduğunuz eylem ve işlemler veya güncellemeler vasıtasıyla web sitemiz/mobil uygulamamız aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işlemekteyiz: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuatın veri işlemeyi gerekli ve zorunlu kılması durumu için hukuki sebep oluşturmaktadır.
• Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: yukarıda belirtilmiş olan kişisel veri işleme amaçlarının bir kısmının yerine getirilmesi için hukuki sebep oluşturmaktadır.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: kişisel veri işleme amaçlarından alternatif uyuşmazlık çözümleri veya mahkeme süreçlerinde ispat için kişisel verinin kullanılması gibi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin gerekli olduğu veri işleme faaliyetleri için hukuki sebep oluşturmaktadır.
• Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: ikincil mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında mevzuata uygun işlemlerin gerçekleştirilmesi, taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi gibi veri işleme amaçları için hukuki sebep oluşturmaktadır.
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olduğu için işlemekteyiz: üyelik sözleşmesinin kurulması, üyelik bilgilerinizle online satış işlemlerinin tamamlanması gibi sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli kişisel veri işleme faaliyetleri için hukuki sebep oluşturmaktadır.
• Açık rızanız olması halinde işlemekteyiz: Kimlik (Ad-soyad, cinsiyet) İletişim (Cep telefonu, e-posta adresi) Müşteri İşlem (sipariş, sepet bilgileri) Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler) kişisel verilerinizi KVK açık rıza metninde daha kapsamlı belirtildiği şekilde, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, şirket faaliyetleri kapsamında genel veya kişiselleştirilmiş kampanya, indirim, promosyon ve reklamların oluşturulması, hedefleme, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz uygulamalarının gerçekleştirilmesi, online ortamlarda pop-up gösterimleri, kişiye özel gösterim ve tekliflerin sunulması, online ekranların özelleştirilmesi uygulamalarının gerçekleştirilmesi, reklam ve pazarlama/iletişim faaliyetleri kapsamında bildirimlerin sunumu amacıyla; Kimlik (Ad-soyad) İletişim (Cep telefonu, e-posta adresi) kişisel verilerinizi ürün ve hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyetine ve bağlılık süreçlerine yönelik anketlerin yapılması, promosyon, kampanya, avantaj, indirim, yarışma, davet, çekiliş, aktivite ve etkinlikler hakkında bilgilendirilme, reklam ve pazarlama yapılması için iletişim bilgileri vasıtasıyla ticari ileti gönderilmesi dahil olmak üzere ticari iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Kanunun 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi, web sitemizde bulunan “KVKK Kapsamında “Başvuru Formuna İlişkin Bilgilendirme” metni uyarınca; Onlineavm Bilgisayar Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi.’nin 6430587099 Yavuz Mah. 5. Sümer No:26/5 YILDIRIM BURSA adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla onlineavm@hs03.kep.tr e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmasından bağımsız olarak mobil imza/e-imza kullanarak onlineavm@hs03.kep.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla onlineavm@hs03.kep.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Başvurunuz, Onlineavm tarafından incelenecek ve KVK Kanunu ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. Yapılan başvurular kapsamında, Onlineavm kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen ücretler alınabilecektir.
Wird geladen...